menu

Tarieven

Ook voor 2018 hebben wij contracten met alle zorgverzekeraars afgesloten. Wij zullen de declaraties rechtstreeks bij de verzekeraar indienen, als u in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

Om voor vergoeding fysiotherapie in aanmerking te komen, dient u een aanvullende verzekering afgesloten te hebben bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van uw (aanvullende)verzekering hoeveel behandelingen of tot welk bedrag u vergoed krijgt.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen bij aandoeningen die op de lijst van chronische aandoeningen staan, dient u de eerste 20 behandelingen zelf te betalen. Dit kan uit uw aanvullende verzekering. Maar  indien deze niet toereikend is, dient u de (overige) behandelingen zelf te betalen.
Vanaf de 21ste behandelingen komt de vergoeding voor rekening van uw Basisverzekering, onder de voorwaarden en voor de termijn aangegeven op de lijst chronische aandoeningen.
Alle zorg die vergoed wordt uit uw Basisverzekering (uitgezonderd de huisarts), telt mee voor uw eigen bijdrage (€ 385,= in 2018).


Voor alle patiënten zonder aanvullende verzekering of wanneer de verrichtingen buiten de dekking vallen - hebben wij de volgende tarieven vastgesteld:

code: omschrijving: prijs: per:
1000 reguliere zitting € 30,00 Zitting
1200 manuele therapie € 40,00 Zitting
1500 oedeem therapie  € 43,00 Zitting
1001 zitting inclusief toeslag uitbehandeling € 40,00 Zitting
1002 zitting inclusief inrichtingstoeslag € 36,50 Zitting
1301 groepstherapie specifieke behandeling 2 - 4 personen € 25,00 Uur
1304 groepstherapie fysiotherapie 5 t/m 10 personen € 15,00 Uur
1850 screening € 13,50 Zitting
1860 intake en onderzoek na screening € 30,00 Zitting
1870 intake en onderzoek na verwijzing € 45,00 Zitting
  telefonische zitting € 8,00  
  toeslag voor uitbehandeling € 12,50  
  inrichtingentoeslag € 6,25  
1960 niet nagekomen afspraak * € 20,25 Zitting


* indien niet 24 uur vooraf afgezegd en indien de therapeut niet een nieuwe patiënt op dat tijdstip kan inplannen

Heeft u vragen, vraag uw behandelend fysiotherapeut om toelichting of kijkt u op de site van uw zorgverzekeraar of in uw polisvoorwaarden.

Voor de tarieven van de Fitness en Pilates: zie tabblad Fitness.

Fysiotherapie Den Oldenhof Hoofdstraat 45 7213CR Gorssel 0575-493002 info@fysiotherapiegorssel.nl