menu

Thuiszorg Fysiotherapie

Fysiotherapie in thuissituatie van ouderen en chronisch zieken

Mensen moeten steeds langer thuis blijven wonen. En goede zorg en behandeling in de thuissituatie resulteert in grotere zelfredzaamheid, meer veiligheid en ouderen die gelukkiger zijn doordat zij in hun vertrouwde (woon)omgeving ‘oud’ worden.

Bij thuisfysiotherapie ligt de focus op zelfredzaamheid van ouderen; langer zelfstandig thuis blijven wonen, versterking van zelfmanagement en autonomie in de thuissituatie.
Het inschakelen van een (thuiszorg)fysiotherapeut kan vermindering van extra kosten en tijdsdruk op de (thuis)zorg en (huis)arts betekenen. Dit door bijvoorbeeld, met behulp van een fysiotherapeut, eerst te kijken of behandeling en/of oefening de beperking van de patient zodanig kan verbeteren dat extra zorg (nog) niet noodzakelijk is.
De Thuiszorg Fysiotherapeut kijkt daarbij ook naar de persoonlijke omgeving en eventueel aanwezige mantelzorger(s).
Deze insteek benadrukt het belang van multidisciplinaire samenwerking tussen de thuiszorg, (huis)arts, fysiotherapeut en eventuele andere hulpverleners.
De rol van de fysiotherapeut in het team van professionals rond de patiënt, gaat natuurlijk vooral om het bewegen en de mobiliteit.
Bij Thuiszorg fysiotherapie moet u denken aan:

Mocht u meer (vrijblijvende) informatie willen over Thuiszorg Fysiotherapie, kunt u altijd contact met ons opnemen voor een afspraak. Ook als u zorgverlener of mantelzorger bent.


Wij hebben een samenwerkingsverband met Buurtzorg.
Maar ook als u cliënt bent bij Sensire, Quintes, Sutfene of een andere thuiszorgorganisatie, kunt u gebruik maken van onze deskundigheid op dit gebied.
Als u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, wordt ook fysiotherapie in de thuissituatie (Thuiszorg Fysiotherapie) vergoed.

 

Fysiotherapie Den Oldenhof Hoofdstraat 45 7213CR Gorssel 0575-493002 info@fysiotherapiegorssel.nl